Rasestandard Bouvier des Flandres

Rasestandard for Bouvier des Flandres fra NKK
vedlagt som PDF-dokument

Bouvier-des-Flandres-FCI-191