Avlshann

Se kull etter Tzaro

CIE N DK uch NV-13 NV-14 NV-16 Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro.
Født 05.02.11, reg. nr. NO36772/11 HD=A AD=A Øyne=fri, , fullt tannsett.

Frossen sæd etter Tzaro er tilgjengelig ved NKK’s spermbank (Norsk Veterinær Institutt) i Oslo.
Det vil si at du som oppdretter/tispe-eier kan få utført frossen-inseminering ved Instituttet. Du kan også få tilsendt sperm fra Instituttet til den klinikk i ditt hjemland som utfører teknikken..

Tzaro er selvsagt tilgjengelig hos oss i Bodø, Norway.

Mer info om Tzaro, stamtavle, utstillingsmeritter finner du på: Hundene

Anne-Kirsti Stensø
ak.stenso@online.no
mob +4790116915

ENGLISH:

Stud dog:

CIE N DK uch NV-13 NV-14 NV-16  Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro.
Born feb.05.2011, reg.nr. NO36772/11 HD=A AA=A Eyes=free, all teeth.

Frozen sperm from Tzaro is available by Norwegian Kennel Club’s sperm/semen bank (Norwegian Veterinary Institute) in Oslo.
This means that you as a breeder can have a frozen insemination performed at the Institute. Sperm/semen can also be sent from the Institute to whichever clinic that performs the technique in your country.

Tzaro is of course available at our place in Bodø, Norway.

More information about Tzaro, pedigree, show results can be found at: Hundene / our dogs

Anne-Kirsti Stensø
ak.stenso@online.no
mob +4790116915

Printable version:
https://bouviax.com/StuddogBouvier.pdf

 


Kull etter vår Bouvier-hann, Tzaro▼

Til toppen av siden

CIE Nuch DK uch NV-13 NV-14 NV-16  Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro, (Tzaro)
født 05.02.11,  reg. nr. NO36772/11  HD=A AD=0
og
Nuch NORDjV-15 Frerub’s Banette
født 10.09.2014, SE56626/2014 HD:B, AD:0, fullt tannsett

8 valper født 13.08.2018 hos Kennel Frerub
2 hanner og 6 tisper


CIE Nuch DK uch NV-13 NV-14 NV-16  Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro, (Tzaro)
født 05.02.11,  reg. nr. NO36772/11  HD=A AD=0
og
C.I.E EEJW-14 BALTW-15 TLNW-17 Mörrimöykyn Aamurusko
født 11.01.2013, reg.nr FI16746/13,   HD=A AD=0

12 valper født 03.10.2017 hos Kennel Mörrimöykin
8 hanner og 4 tisper


CIE Nuch DK uch NV-13 NV-14 NV-16  Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro, (Tzaro)
født 05.02.11,  reg. nr. NO36772/11  HD=A AD=0
og
Weiland’s Fancy Fiji
født 19.09.2010, reg.nr SE60111/2010,   HD=B AA=0

1 valp født 15.02.2016 hos Kennel Weiland
1 hann


CIE Nuch DK uch NV-13 NV-14 NV-16  Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro, (Tzaro)
født 05.02.11,  reg. nr. NO36772/11  HD=A AD=0
og
Nuch Praxtar’s Pernille
født 04.09.09, reg.nr NO57715/09,   HD=A AA=0

8 valper født 10.06.2015 hos Kennel Cabovilo
4 hanner og 4 tisper


Kull etter vår Bouvier-hann, Tzaro▼

CIE Nuch DK uch NV-13 NV-14 NV-16 Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro, (Tzaro)
født 05.02.11,  reg. nr. NO36772/11  HD=A A0=0
og
Nuch Praxtar’s Omiss Ellinor
født 17.07.09, reg.nr NO54052/09,   HD=B

6 valper født 18.08.2014 hos Kennel Cinix
2 hanner og 4 tisper


Kull etter vår Bouvier-hann, Tzaro▼

CIE Nuch DK uch NV-13 NV-14 NV-16  Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro, (Tzaro)
født 05.02.11,  reg. nr. NO36772/11  HD=A AA=0
og
Nuch Praxtar’s Pernille
født 04.09.09, reg.nr NO57715/09,   HD=A AA=0

12 valper født 29.07.2013 hos Kennel Cabovilo
4 hanner og 8 tisper


Til toppen av siden